สมัครงาน

รับสมัครพนักงาน

1. พนักงานขาย                                      หลายตำแหน่ง

-ช / ญ  วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

-มีความรู้ทางด้าน IT

-มีประสบการณ์ขายสินค้าระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด

 

2. พนักงานบริการ                                  3 ตำแหน่ง

-ชาย / หญิง  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

-มีความรู้คอมพิวเตอร์

-ขยัน  อดทน  รักงานบริการ

 

3. พนักงานอะไหล่                                   1 ตำแหน่ง

-ชาย  วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

-สามารถยกของได้  ขับรถยนต์+จักรยานยนต์ได้

-มีความขยันอดทน  สู้งาน

 

4. ช่างซ่อม                                             2  ตำแหน่ง

-ชาย  วุฒิ  ปวช. อิเล็คทรอนิคส์   ขึ้นไป

-มีความขยันอดทน  สู้งาน

-หากมีประสบการณ์ด้านซ่อมเครื่องแฟกซ์ ,โทรศํพท์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5. ช่างติดตั้งพนักงานเิดินสาย             3  ตำแหน่ง

-ชาย  วุฒิ  3. ขึ้นไป

-มีความขยันอดทน  สู้งาน

-หากมีประสบการณ์ด้านติดตั้งระบบโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6. ช่างบริการ                                         3  ตำแหน่ง

-ชาย  วุฒิ  ปวช. อิเล็คทรอนิคส์   ขึ้นไป

-มีความขยันอดทน  สู้งาน

-มีจักรยานยนต์

 

7.พนักงานบุคคล                                                                    1 ตำแหน่ง

- ชาย / หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

- มีความรู้คอมพิวเตอร์

 

สนใจติดต่อ  บริษัท บี แอนด์ แอล โอเอ จำกัด

10-12 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600  โทร. 02-438-0101

ขับเคลื่อนโดย OpenCart
B&L OA Co., Ltd. © 2018 | ชุดภาษาไทยโดย OpencartServ